NL

Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen wordt gevormd door afgevaardigden van alle partners die investeren in het fonds. De raad van commissarissen zal voorgestelde investeringen evalueren om er zeker van te zijn dat zij overeenstemmen met de principes van het Brabant Life Sciences Seed Fonds. De voorzitter van de raad is Peter Beckers, momenteel is Peter Beckers lid van de Raad van Bestuur van VION NV. Daarnaast  bekleedt  hij diverse andere relevante bestuurlijke en toezichthoudende functies, o.a. bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis, in het Curatorium Leerstoel Coöperatief Ondernemerschap Tias NIMBAS University en het Strategisch Beraad Noord Oost Brabant. Hij volgt Kees Wiechers op als voormalig voorzitter van het Brabant Life Sciences Seed Fonds.