NL

Partners

 

 

  BIM_logo _RGB_compact _DEF

De Bossche Investerings Maatschappij (BIM) is één van de grootste spelers op de Bossche markt van bedrijfsonroerend goed. De BIM bestaat sinds 1950 en is daarmee ook één van de oudste publieke investeringsmaatschappijen. Maar als het gaat om ondernemen, is de BIM bijzonder jong van geest. Stimuleren en participeren, daarmee maakt de BIM het verschil.

Het verhuren van kantoorruimtes, bedrijfsruimtes en opslagruimtes: dat is waar iedereen de BIM van kent. Maar we doen méér: we brengen ondernemers samen en stimuleren de economische bedrijvigheid in ’s-Hertogenbosch. Onze ambitie is om bij de top 5 van steden met het meest gunstige economische vestigingsklimaat te horen. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Om deze toekomstvisie waar te maken zetten wij in op vier pijlers: huisvesten, participeren, verbinden en ondersteunen.

  Logo _biox
Biox Biosciences B.V. is een private investeringsmaatschappij gespecialiseerd in vroege en mid fase investeringen op het gebied van duurzame life sciences. Naast het verstrekken van kapitaal, biedt het bedrijf de mogelijkheid aan zijn investeringen om te assisteren bij strategische en financiële planning, bedrijfsfinanciering, financiële administratie en huisvesting door middel van dochteronderneming WesterToren Innovation Centre BV.


Logo _bom
De missie van NV BOM is: 'het creëren van kansen voor Brabant door het versterken van de economische groei en innovatieve kracht'.
BOM ondersteunt bedrijven door ze echt te helpen met het verder organiseren van en participeren in het bedrijf. Bovendien deelt BOM kennis en ervaring met locale autoriteiten en andere organisaties op een manier die resulteert in een vruchtbaar investeringsklimaat.
 

Logo _zlto

ZLTO is een organisatie van ca. 10,500 ondernemers in de groene ruimte. Zij stimuleren actief ontwikkeling en innovatie in de groene sector van de economie en ondersteunen hun leden in het realiseren van een duurzame positie in de markt en de maatschappij. Het lukt ZLTO om deze doelen te realiseren door een unieke combinatie van netwerk, consultancy en financiële investeringen. ZLTO investeert ook in innovaties in de groene ruimte via deelname in het bedrijf en het managen van projecten, het overdragen van kennis en ervaren netwerken.


 

Logo _rabobank

De Rabobank is een internationale financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag en levert diensten op het gebied van retailbanking, wholesalebanking, private banking, leasing en vastgoed. Als coöperatieve bank stelt de Rabobank het belang van klanten voorop in haar dienstverlening. Wereldwijd heeft zijn ongeveer 8,7 miljoen klanten. De Rabobank Groep bestaat uit Coëperatieve Rabobank U.A. (Rabobank) en de geconsolideerde dochterondernemingen in Nederland en daarbuiten. De Rabobank wil een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland en aan het duurzaam voeden van de wereld. Met bijna 2 miljoen leden is de Rabobank een van de grootste coöperaties van Nederland waarbij de leden kunnen meepraten en meebeslissen over de koers van de bank. De commercieel zelfstandige lokale Rabobanken, waarvan Rabobank 's-Hertogenbosch e.O. er een is, vormen het dichtste bankennetwerk van Nederland. Ze bedienen miljoenen Nederlandse particulieren en zakelijke klanten met een compleet pakket aan financiële diensten. De coöperatieve identiteit gaat terug tot het eind van de 19e eeuw, toen boeren de eerste boerenleenbanken oprichtten. Vanuit de agrarisch oorsprong kent de Rabobank de landbouw en voedselindustrie als geen ander. In Nederland is de Rabobank veruit de grootste bank op dit vlak, wereldwijd heeft ze de ambitie om de leidende food- en agribank te worden. Gemeten naar het zogeheten tier 1-vermogen, behoort de Rabobank tot de grootste financiële instellingen ter wereld. Alle ratinginstituten geven de Rabobank een hoge rating. 

RVO

De Seed Capital regeling is in 2009 toegewezen aan het Brabant Life Sciences Seed Fonds. Met de Seed Capital-regeling ondersteunt het ministerie van Economische Zaken vooral technostarters en creatieve starters. Via deze regeling verstrekt het ministerie kapitaal aan investeringsfondsen die met risicokapitaal investeren in innovatieve ondernemers op technologisch en creatief gebied. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

 

 

 

Logo _provincienoordbrabant

Het Fonds is een intensieve samenwerking aangegaan met het Spin Off Fonds van de Provincie Noord Brabant dat beheerd wordt door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Doel van deze samenwerking is om via co-financiering de Life Sciences Sector verder te stimuleren.
In deze tijd is het belangrijk dat de regionale economie nieuwe impulsen krijgt en de partners, waaronder de Provincie Noord Brabant en BOM, vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan het creëren van nieuwe werkgelegenheid en een innovatief ondernemersklimaat.