NL

Bionovion Cancer Therapeutics

BioNovion is gestart door drie voormalig R&D werknemers van MSD, met de ambitie om een duurzaam bedrijf op te zetten dat in samenwerking met top–onderzoeksinstituten en medische centra hoogwaardige kennis vertaalt in kandidaat-geneesmiddelen. BioNovion wil de kloof overbruggen tussen laboratoriumresearch en grootschalig farmaceutisch fase 3 onderzoek en daarmee innovatieve behandelingsmogelijkheden.

Voor nadere informatie zie: www.bionovion.com

BioNovion.15.bmp